มีผลลัพธ์

ฝ่ายนิติบัญญัติ

หน้าหลัก >ฝ่ายนิติบัญญัติ

นายชาตรี โพธิ์อบ

นายกเทศมนตรีตำบลบางปลา

นายบดินทร์ อาสนะ

เลขานุการนายกเทศมนตรี

นางสาวเปิ้ลปริญดา คงคเชนทร์

รองนายกเทศมนตรีตำบลบางปลา

นายสำรวย คงศิลป

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

นายสมชาย ชันจำนงค์

รองนายกเทศมนตรีตำบลบางปลา