มีผลลัพธ์

หน่วยตรวจสอบภายใน

หน้าหลัก > สำนัก/กอง > หน่วยตรวจสอบภายใน
   ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ ของหน่วยตรวจสอบภายใน

ไม่พบข้อมูล

สอบ เลื่อนระดับ โอนย้าย ของหน่วยตรวจสอบภายใน

ไม่พบข้อมูล

ข่าวกิจการสภา ของหน่วยตรวจสอบภายใน

ไม่พบข้อมูล

ข่าวท้องถิ่น ของหน่วยตรวจสอบภายใน

ไม่พบข้อมูล

ข่าวภายในเทศบาล ของหน่วยตรวจสอบภายใน

ไม่พบข้อมูล

ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร ของหน่วยตรวจสอบภายใน

ไม่พบข้อมูล

ITA ของหน่วยตรวจสอบภายใน

ไม่พบข้อมูล

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยตรวจสอบภายใน

ไม่พบข้อมูล

ข่าวประกาศสถานการณ์โควิด-19 ของหน่วยตรวจสอบภายใน

ไม่พบข้อมูล

หน้าที่รับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน

1. ภารกิจงานตรวจสอบภายใน

2. วัตถุประสงค์

ข้อกำหนดทางด้าน จริยธรรมและความซื่อสัตย์ งานตรวจสอบภายใน

หน่วยงานภายใน

ติดต่อ หน่วยตรวจสอบภายใน

ห้อง : หน่วยตรวจสอบภายใน

อีเมล : [email protected]
เบอร์โทร : 034 - 468061 ต่อ 25

จันทร์ – ศุกร์ 08:30 น. – 16:30 น.

บุคลากรภายในหน่วยตรวจสอบภายใน

ว่าง

นักวิชาการตรวจสอบภายใน
-
-