มีผลลัพธ์

หน้าหลัก >ข่าวสารล่าสุด
เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลบางปลา นำโดย นายชาตรี โพธิ์อบ นายกเทศมนตรีตำบลบางปลา, รองนายกเทศมนตรี, ปลัดเทศบาล, สมาชิกสภาเทศบาล, ข้าราชการเทศบาลตำบลบางปลาและอสม. เข้าร่วมกิจกรรม “MOI Waste Bank Week - มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ ๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑ ธนาคารขยะ“ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาใช้ในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยภายใต้หลักการ ๓Rs คือใช้น้อยใช้ซ้ําและนํากลับมาใช้ใหม่, เพื่อสร้างความรู้ความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะที่สามารถนำไปรีไซเคิลไปจำหน่ายเพื่อให้มีรายได้กลับคืนสู่ชุมชน ♻️🗑️🏦🫙📦🗞️✨
#งานวันก่อนลงวันนี้ ต้องขออภัย ลืมงานสำคัญของกรมส่งเสริมได้ไงครับผม

ภาพกิจกรรม