มีผลลัพธ์

หน้าหลัก >ข่าวสารล่าสุด

เมื่อวันที่ 15 - 25 มกราคม 2567 นายชาตรี โพธิ์อบ นายกเทศมนตรีตำบลบางปลา ได้มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุข ลงพื้นที่ ติดตามการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY สำรวจและติดตามประเมินผล ตามโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมาย การปล่อยก๊าซเรือนกระสุทธิเป็นศูนย์