มีผลลัพธ์

หน้าหลัก >ข่าวสารล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ (ข่าวทั้งหมด)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถยนต์ดับเพลิงหมายเลขทะเบียน 81-0174 สค หมายเลขครุภัณฑ์ 004-41-0001 เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ รายการเครื่องพิมพ์หมายเลขครุภัณฑ์ 416-63-0124 เพื่อใช้ในงานสำนักปลัดเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในสระว่ายน้ำเทศบาลตำบลบางปลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567โดยวิธีเฉพาะเจาะจง