มีผลลัพธ์

ข้อมูลและสถิติ

7,195

จำนวนประชากร

404

จำนวนนักเรียน

ข่าวที่น่าสนใจ

ข่าวที่น่าสนใจ

   ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ
   สอบ เลื่อนระดับ โอนย้าย
   ข่าวกิจการสภา
   ข่าวท้องถิ่น
   ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร
   ITA
   ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

สอบ เลื่อนระดับ โอนย้าย

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

ภาพกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม องค์กร

ภาพกิจกรรมล่าสุด

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

กิจกรรมปลูกต้นไม้วัดป่าชัยรังสี

- วัดป่าชัยรังสี ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองฯ จ.สมุทรสาคร

กิจกรรมทำหมันสุนัข โดย มูลนิธิ Soi Dog

- อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลบางปลา