มีผลลัพธ์

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

หน้าหลัก >ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ปีงบประมาณปัจจุบัน 2567
ปีงบประมาณ 2566
รายงานทางสถิติอื่น ๆ
ไม่มีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
0
คำร้องทั่วไป
1967
ใช้บริการศูนย์นันทนาการ
62
สมาชิกใหม่
ไม่มีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
12
คำร้องทั่วไป
14292
ใช้บริการศูนย์นันทนาการ
478
สมาชิกใหม่